14 april 2016

Commissies

Commissies

Woningbouw:
In deze commissie wordt nagedacht en besproken hoe het staat met de geplande woningbouw in Meeuwenoord. Er wordt vooruit gekeken naar de plannen van de gemeente en hoe wij daar als bewonersvereniging op kunnen anticiperen.
Deelnemers:
John Bijl (vanuit bestuur), Peter Arkenbout (vanuit bestuur), Annemieke von Burg, Ad Soutendijk, Allard Pheifer

Activiteiten:
Deze commissie organiseert activiteiten in de wijk en kijkt naar nieuwe mogelijkheden om met de buurt samen te komen. Halloween wordt elk jaar groots gevierd door met de jonge kinderen uit de wijk langs de deuren te gaan en snoep te halen. Daarnaast krijgen de groepen kinderen nog een opdracht die ze uit moeten voeren. Onderweg komen ze veel bijzondere verklede en geschminkte buurtgenoten tegen. De best versierde (griezeligste) tuin en het engste kind krijgen aan het einde vaak een prijs!
Deelnemers:
Ursula van Dijk (vanuit bestuur), Janneke van der Ende, Anne-Lotte Groenewegen en vele andere vrijwilligers

Buurt-BBQ:
Elk jaar wordt er een buurt-BBQ georganiseerd (op de laatste zaterdag in de zomervakantie). Iedereen uit de wijk Meeuwenoord wordt hiervoor uitgenodigd. Iedereen kan eten bestellen via de bewonersvereniging. Als je lid bent van de bewonersvereniging kan je een vlees- of vispakket met korting bestellen. Voor de kinderen is een kinderpakket ook een mogelijkheid. Vanuit het bestuur wordt geregeld dat alle vergunningen er zijn en dat de regels worden nageleefd m.b.t. de veiligheid. Op het terrein waar de BBQ wordt georganiseerd, verrijst elke jaar weer een groot luchtkussen waar de kinderen zich geweldig kunnen vermaken. De buurt-BBQ is een uitgelezen kans om kennis te maken met elkaar en met nieuwe bewoners in de wijk. Ieder jaar weer een feest!
Deelnemers:
Ursula van Dijk (vanuit bestuur), Ivonne Brune (vanuit bestuur), Hanneke van Noord-Bij (fotografie) en vele andere vrijwilligers

Website:
In 2017 is besloten dat onze website verbeterd moet worden. De website moet goed bereikbaar zijn en up to date worden gehouden. Een aantal mensen is hiermee aan de slag gegaan.
Deelnemers:
Ivonne Brune (vanuit bestuur), Niels Dekker (vanuit bestuur), Egrit Koning, Hanneke van Noord-Bij (fotografie)

Wijkschouw:
Elk jaar is er eenmogelijkheid om met de gemeente de buurt te bekijken. Tijdens deze rondgang door de wijk, worden alle zaken op het gebied van (verkeers)veiligheid en groen bekeken en op de agenda gezet. Zo tonen bewoners van Meeuwenoord de punten aan de gemeente waar zij zich zorgen over maken. Hieronder verstaan wij achterstallig onderhoud in speeltuinen, rommel in de wijk, loszittende tegels, vrachtwagenverkeer in de wijk etc.
Deelnemers:
John Bijl (vanuit bestuur), Vivian Langmaack

 

Elke vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Wilt u zich aanmelden? Graag via het contactformulier!