ALV 2018 verplaatst naar 18 juni

Algemene Ledenvergadering 2018

 

De Algemene Ledenvergadering is uitgesteld en zal nu plaatsvinden op maandagavond 18 juni 2018 in het clubhuis van WSV Brielle aan het Brielse Maaspad in Brielle. Aanvang: 20:00 uur.  Noteert u de datum alvast in uw agenda? Binnenkort ontvangt u de stukken, zoals de agenda, de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017, het jaarverslag en de financiële stukken.

 

Aftredingsrooster:

 

2018: Ursula van Dijk en Niels Dekker

2019: John Bijl en Peter Arkenbout

2020: Ivonne Brune en Frank Groenewegen

 

Onze huidige voorzitter, Niels Dekker, heeft te kennen gegeven, vanwege zijn drukke privé en werk situatie, te stoppen met zijn functie.  Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2017 heeft Eva Groen-van Ingen te kennen gegeven te willen toetreden tot het bestuur. Inmiddels heeft het bestuur tijdens een aantal bestuursvergaderingen kennis met haar gemaakt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zullen wij uw goedkeuring vragen om haar als bestuurslid aan te stellen. Ook heeft Eva te kennen gegeven de functie van voorzitter op zich te willen nemen. Ook hiervoor zullen wij uw goedkeuring vragen.

 

Tegenkandidaten en kandidaten voor de vrijgekomen functie van algemeen bestuurslid kunnen zich melden via het secretariaat: bvmeeuwenoord@gmail.com.