Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Meeuwenoord op maandag 18 juni 2018

Beste leden,

Maandagavond 18 juni 2018 zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

Wij nodigen onze leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van deze vergadering, die zal worden gehouden in het clubhuis van WSV Brielle.

Hierbij sturen wij u alvast de volgende stukken:

1) Agenda
2) Notulen Algemene Ledenvergadering 16 mei 2017
3) Actiepuntenlijst wijkschouw 22 november 2017

De overige stukken zullen wij u zo spoedig mogelijk sturen.

We hopen weer veel leden te mogen begroeten.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons een afmelding te sturen via ons e-mail adres: bvmeeuwenoord@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Bewonersvereniging Meeuwenoord
– Niels Dekker (voorzitter)
– Ursula van Dijk (secretariaat)
– Peter Arkenbout (penningmeester)
– Frank Groenewegen (algemeen bestuurslid)
– Ivonne Brune (algemeen bestuurslid)
– John Bijl (algemeen bestuurslid)