Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Meeuwenoord op dinsdag 21 mei 2019

Beste leden,

Dinsdagavond 21 mei 2019 zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden worden.

Wij nodigen onze leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van deze vergadering, die zal worden gehouden in het clubhuis van WSV Brielle.

Hierbij sturen wij u alvast de volgende stukken:

1) Agenda algemene ledenvergadering BvM 21-05-2019
2) Notulen Algemene Ledenvergadering 18-06-2018
3) Jaarverslag BvM 2018
4) Actiepuntenlijst wijkschouw 8 november 2018
5) Verslag bestuurlijk overleg 12 februari 2018

We hopen weer veel leden te mogen begroeten.

Wethouder Van der Kooi heeft inmiddels toegezegd bij onze Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn om een toelichting te geven over de revitalisering.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons een afmelding te sturen via ons e-mail adres: bvmeeuwenoord@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Bewonersvereniging Meeuwenoord
– Eva Groen-van Ingen (voorzitter)
– Ursula van Dijk (secretariaat)
– Peter Arkenbout (penningmeester)
– Frank Groenewegen (algemeen bestuurslid)
– Ivonne Brune (algemeen bestuurslid)
– John Bijl (algemeen bestuurslid)